Investors

Shareholder Meetings

2023
 • Annual Shareholders’ Meeting of April 26, 2023

  Number of outstanding shares on 24 March 2023/Nombre total d'actions au 24 mars 2023/Totaal aantal aandelen op 24 maart 2023: 2,019,241,973

  Number of shares held in treasury by AB InBev SA/NV and certain of its subsidiaries on 24 March 2023 / Nombre d’actions détenues en propre par AB InBev SA/NV et certaines de ses filiales / Aantal eigen gewone aandelen gehouden door AB InBev SA/NV en bepaalde van haar dochtervennootschappen: 33,750,748


  Minutes
  English |  Français |  Nederlands

  Convening notice & Agenda
  English |  Français |  Nederlands

  Q&A on proposed resolutions / Note explicative sur les propositions de décision / Toelichting bij de voorstellen van besluit
  English |  Français |  Nederlands

  Form to notify attendance / Formulaire de participation / Deelnemingsformulier
  English |  Français |  Nederlands

  Form for proxy/Formulaire de procuration/Volmacht formulier
  English |  Français |  Nederlands

  Form for vote by correspondence/Formulaire de vote par correspondance/Formulier voor stemming per brief
  English |  Français |  Nederlands

  Statutory accounts for the accounting period ended on 31 December 2022 / Comptes annuels statutaires relatifs à l'exercise social clôturé le 31 décembre 2022 / Enkelvoudige jaarrekening betreffende de boekhoudperiode afgesloten op 31 december 2022
  English |  Français |  Nederlands

  Board report for the accounting period ended on 31 December 2022 / Rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercise social clôturé le 31 décembre 2022 / Verslag van de Raad van Bestuur betreffende de boekhoudperiode afgesloten op 31 december 2022
  English |  Français |  Nederlands

  Report PWC for the accounting period ended on 31 December 2022 / Rapport PWC sur l’exercice social clôturé le 31 décember 2022 / Verslag van PWC betreffende de boekhoudperiode afgeslote op 31 december 2022
  English |  Français |  Nederlands

  Remuneration Policy (8.1) and Report (8.2) / Politique de Rémunération (8.1) et Rapport de Rémunération (8.2) / Remuneratiebeleid (8.1) en Remuneratieverslag (8.2)
  English |  Français |  Nederlands

  2022 Environmental, Social and Governance Report (Non-Financial Statement) / Rapport Environnemental, Social et de Gouvernance 2022 (Déclaration Non-Financier) / Verslag over het Milieu-, Sociaal en Governancebeleid van 2022 (Niet-Financiële Verklaring)
  English |  Français |  Nederlands

2022
 • Annual Shareholders’ Meeting of April 27, 2022

  Number of outstanding shares on 25 March 2022/Nombre total d'actions au 25 mars 2022/Totaal aantal aandelen op 25 maart 2022: 2,019,241,973

  Minutes

  English |  Français |  Nederlands

  Convening notice & Agenda
  English |  Français |  Nederlands

  Q&A on proposed resolutions / Note explicative sur les propositions de décision / Toelichting bij de voorstellen van besluit
  English |  Français |  Nederlands

  Form to notify attendance / Formulaire de participation / Deelnemingsformulier
  English |  Français |  Nederlands

  Form for proxy/Formulaire de procuration/Volmacht formulier
  English |  Français |  Nederlands

  Form for vote by correspondence/Formulaire de vote par correspondance/Formulier voor stemming per brief
  English |  Français |  Nederlands

  Statutory accounts for the accounting period ended on 31 December 2021 / Comptes annuels statutaires relatifs à l'exercise social clôturé le 31 décembre 2021 / Enkelvoudige jaarrekening betreffende de boekhoudperiode afgesloten op 31 december 2021
  English |  Français |  Nederlands

  Board report for the accounting period ended on 31 December 2021 / Rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercise social clôturé le 31 décembre 2021 / Verslag van de Raad van Bestuur betreffende de boekhoudperiode afgesloten op 31 december 2021
  English |  Français |  Nederlands

  Report PWC for the accounting period ended on 31 December 2021
  English |  Français |  Nederlands

  Special Board Report relating to Authorized Capital / Rapport Spécial du Conseil d’Administration concernant le Capital Autorisé / Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur betreffende het Toegestane Kapitaal
  English |  Français |  Nederlands

  Remuneration Policy (8.1) and Report (8.2) / Politique de Rémunération (8.1) et Rapport de Rémunération (8.2) / Remuneratiebeleid (8.1) en Remuneratieverslag (8.2)
  English |  Français |  Nederlands

  2021 Environmental, Social and Governance Report (Non-Financial Statement) / Rapport Environnemental, Social et de Gouvernance 2021 (Déclaration Non-Financier) / Verslag over het Milieu-, Sociaal en Governancebeleid van 2021(Niet-Financiële Verklaring)
  English |  Français |  Nederlands

2021
 • Annual Shareholders' Meeting of April 28, 2021

  Number of outstanding shares on 26 March 2021/Nombre total d'actions au 26 mars 2021/Totaal aantal aandelen op 26 maart 2021: 2,019,241,973

  Minutes
  English |  Français |  Nederlands

  Audiocast of the Annual Shareholders' Meeting of April 28, 2021

  Convening notice & Agenda
  English |  Français |  Nederlands

  Q&A on proposed resolutions / Note explicative sur les propositions de décision / Toelichting bij de voorstellen van besluit.
  English |  Français |  Nederlands

  Form to notify attendance / Formulaire de participation / Deelnemingsformulier
  English |  Français |  Nederlands

  Form for proxy/Formulaire de procuration/Volmacht formulier
  English |  Français |  Nederlands

  Form for vote by correspondence/Formulaire de vote par correspondance/Formulier voor stemming per brief
  English |  Français |  Nederlands

  Statutory accounts for the accounting period ended on 31 December 2020 / Comptes annuels statutaires relatifs à l'exercise social clôturé le 31 décembre 2020 / Enkelvoudige jaarrekening betreffende de boekhoudperiode afgesloten op 31 december 2020
  English |  Français |  Nederlands

  Board report for the accounting period ended on 31 December 2020 / Rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercise social clôturé le 31 décembre 2020 / Verslag van de Raad van Bestuur betreffende de boekhoudperiode afgesloten op 31 december 2020
  English |  Français |  Nederlands

  Report PWC for the accounting period ended on 31 December 2020
  English |  Français |  Nederlands

  Remuneration Policy (8.1) and Report (8.2) / Politique de Rémunération (8.1) et Rapport de Rémunération (8.2) / Remuneratiebeleid (8.1) en Remuneratieverslag (8.2)
  English |  Français |  Nederlands

2020
 • Annual Shareholders' Meeting of June 3, 2020

  Number of outstanding shares on 28 April 2020/Nombre total d'actions au 28 avril 2020/Totaal aantal aandelen op 28 april 2020: 2,019,241,973

  Minutes
  English |  Français |  Nederlands

  Audiocast of the Annual Shareholders' Meeting of June 3, 2020

  Annual Shareholders' Meeting 2020 - CEO presentation
  English |  Français |  Nederlands

  Convening notice & Agenda
  English |  Français |  Nederlands

  Q&A on proposed resolutions / Note explicative sur les propositions de décision / Toelichting bij de voorstellen van besluit.
  English |  Français |  Nederlands

  Form to notify attendance / Formulaire de participation / Deelnemingsformulier
  English |  Français |  Nederlands

  Form for proxy/Formulaire de procuration/Volmacht formulier
  English |  Français |  Nederlands

  Form for vote by correspondence/Formulaire de vote par correspondance/Formulier voor stemming per brief
  English |  Français |  Nederlands

  Statutory accounts for the accounting period ended on 31 December 2019 / Comptes annuels statutaires relatifs à l'exercise social clôturé le 31 décembre 2019 / Enkelvoudige jaarrekening betreffende de boekhoudperiode afgesloten op 31 december 2019
  English |  Français |  Nederlands

  Board report for the accounting period ended on 31 December 2019 / Rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercise social clôturé le 31 décembre 2019 / Verslag van de Raad van Bestuur betreffende de boekhoudperiode afgesloten op 31 december 2019
  English |  Français |  Nederlands

  Report PWC for the accounting period ended on 31 December 2019
  English |  Français |  Nederlands

  Remuneration Report/Rapport de rémunération/Vergoedingsverslag
  English |  Français |  Nederlands

  Proposed revised Bylaws/Proposition de Statuts modifiés/Voorstel van Statutenwijziging 
  English |  Français |  Nederlands

  Press release of April 14 2020 - AB InBev Revises its Dividend Proposal and Reschedules its Annual Shareholders' Meeting
  English |  Français |  Nederlands

2019
 • Annual Shareholders' Meeting of April 24, 2019

  Number of outstanding shares on 22 March 2019/Nombre total d'actions et droits de vote au 22 mars 2019/Totaal aantal aandelen en stemrechten op 22 maart 2019: 2,019,241,973

  Minutes

  English |  Français |  Nederlands

  Convening notice & Agenda
  English |  Français |  Nederlands

  Q&A on proposed resolutions / Note explicative sur les propositions de décision / Toelichting bij de voorstellen van besluit.
  English |  Français |  Nederlands

  Form to notify attendance / Formulaire de participation / Deelnemingsformulier
  English |  Français |  Nederlands

  Form for proxy/Formulaire de procuration/Volmacht formulier
  English |  Français |  Nederlands

  Form for vote by correspondence/Formulaire de vote par correspondance/Formulier voor stemming per brief
  English |  Français |  Nederlands

  Statutory accounts for the accounting period ended on 31 December 2018 / Comptes annuels statutaires relatifs à l'exercise social clôturé le 31 décembre 2018 / Enkelvoudige jaarrekening betreffende de boekhoudperiode afgesloten op 31 december 2018
  English |  Français |  Nederlands

  Board report for the accounting period ended on 31 December 2018 / Rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercise social clôturé le 31 décembre 2018 / Verslag van de Raad van Bestuur betreffende de boekhoudperiode afgesloten op 31 december 2018
  English |  Français |  Nederlands

  Report Deloitte for the accounting period ended on 31 December 2018
  EnglishFrançais |  Nederlands

  Special Board Report in accordance with article 559 of the Belgian Companies Code / Rapport Spécial du Conseil d'Administration conformément à l'article 559 du Code des Sociétés / Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen
  English |  Français |  Nederlands

  Report Deloitte (article 559 BCC) /Rapport Deloitte (article 559 C. Soc) / Verslag Deloitte (artikel 559 W. Venn.)
  English |  Français |  Nederlands

  Remuneration Report/Rapport de rémunération/Vergoedingsverslag
  English |  Français |  Nederlands

2018
 • Annual Shareholders' Meeting of April 25, 2018

  Number of outstanding shares on 23 March 2018/Nombre total d'actions et droits de vote au 23 mars 2018/Totaal aantal aandelen en stemrechten op 23 maart 2018: 2,019,241,973

  Annual Shareholders' Meeting of April 25, 2018

  Minutes Shareholders Meeting / PV Assemblée Générale / PV Algemene Vergadering
  English |  Francais |  Nederlands

  Agenda
  English |  Français |  Nederlands

  Q&A on proposed resolutions / Note explicative sur les propositions de décision / Toelichting bij de voorstellen van besluit.
  English |  Français |  Nederlands

  Form to notify attendance / Formulaire de participation / Deelnemingsformulier
  English |  Français |  Nederlands

  Form for proxy/Formulaire de procuration/Volmacht formulier
  English |  Français |  Nederlands

  Form for vote by correspondence/Formulaire de vote par correspondance/Formulier voor stemming per brief
  English |  Français |  Nederlands

  Statutory accounts for the accounting period ended on 31 December 2017 / Comptes annuels statutaires relatifs à l'exercise social clôturé le 31 décembre 2017 / Enkelvoudige jaarrekening betreffende de boekhoudperiode afgesloten op 31 december 2017
  English |  Français |  Nederlands

  Board report for the accounting period ended on 31 December 2017 / Rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercise social clôturé le 31 décembre 2017 / Verslag van de Raad van Bestuur betreffende de boekhoudperiode afgesloten op 31 december 2017
  English |  Français |  Nederlands

  Report Deloitte for the accounting period ended on 31 December 2017 / Rapport Deloitte relatif à l'exercise social clôturé le 31 décembre 2017 / Verslag Deloitte betreffende de boekhoudperiode afgesloten op 31 december 2017
  English |  Français |  Nederlands

  Remuneration Report/Rapport de rémunération/Vergoedingsverslag

  English |  Français |  Nederlands

  Works Council (Art. 554 CC)/Conseil d'Entreprise (Art. 554 C.Soc.)/Ondernemingsraad (Art. 554 W.Venn.)

  Français |  Nederlands

2017
 • Annual Shareholders' Meeting of April 26, 2017

  Number of outstanding shares on 24 March 2017/Nombre total d'actions et droits de vote au 24 mars 2017/Totaal aantal aandelen en stemrechten op 24 maart 2017: 2,019,241,973

  Annual Shareholders' Meeting of April 26, 2017

  Minutes Shareholders Meeting / PV Assemblée Générale / PV Algemene Vergadering
  English |  Français |  Nederlands

  Agenda
  English |  Français |  Nederlands

  Q&A on proposed resolutions / Note explicative sur les propositions de décision / Toelichting bij de voorstellen van besluit.
  English |  Français |  Nederlands

  Form to notify attendance / Formulaire de participation / Deelnemingsformulier
  English |  Français |  Nederlands

  Form for proxy/Formulaire de procuration/Volmacht formulier
  English |  Français |  Nederlands

  Form for vote by correspondence/Formulaire de vote par correspondance/Formulier voor stemming per brief
  English |  Français |  Nederlands

  Special report of the Board of Directors relating to the authorized capital/Rapport spécial du Conseil d'Administration concernant le capital autorisé/Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot het toegestane kapitaal
  English |  Français |  Nederlands

  Statutory accounts for the accounting period ended on 10 October 2016 (merger) / Comptes annuels statutaires relatifs à l'exercise social clôturé le 10 octobre 2016 (fusion) / Enkelvoudige jaarrekening betreffende de boekhoudperiode afgesloten op 10 oktober 2016 (fusie)
  English |  Français |  Nederlands

  Board Report for the accounting period ended on 10 October 2016 (merger) / Rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercise social clôturé le 10 octobre 2016 (fusion) / Verslag van de Raad van Bestuur betreffende de boekhoudperiode afgesloten op 10 oktober 2016 (fusie)
  English |  Français |  Nederlands

  Report Deloitte for the accounting period ended on 10 October 2016 (merger) / Rapport Deloitte relatif à l'exercise social clôturé le 10 octobre 2016 (fusion) / Verslag Deloitte betreffende de boekhoudperiode afgesloten op 10 oktober 2016 (fusie)
  English |  Français |  Nederlands

  Statutory accounts for the accounting period ended on 31 December 2016 / Comptes annuels statutaires relatifs à l'exercise social clôturé le 31 décembre 2016 / Enkelvoudige jaarrekening betreffende de boekhoudperiode afgesloten op 31 december 2016
  English |  Français |  Nederlands

  Board report for the accounting period ended on 31 December 2016 / Rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercise social clôturé le 31 décembre 2016 / Verslag van de Raad van Bestuur betreffende de boekhoudperiode afgesloten op 31 december 2016
  English |  Français |  Nederlands

  Report Deloitte for the accounting period ended on 31 December 2016 / Rapport Deloitte relatif à l'exercise social clôturé le 31 décembre 2016 / Verslag Deloitte betreffende de boekhoudperiode afgesloten op 31 december 2016
  English |  Français |  Nederlands

  Remuneration Report/Rapport de rémunération/Vergoedingsverslag

  English |  Français |  Nederlands

2016
2015
 • Annual Shareholders' Meeting of April 29, 2015

  Number of outstanding shares on 27 March 2015/Nombre total d'actions et droits de vote au 27 mars 2015/Totaal aantal aandelen en stemrechten op 27 maart 2015 : 1.608.242.156

  Minutes Shareholders Meeting/PV Assemblée Générale/PV Algemene Vergadering
  English
   |  Français |  Nederlands

  Agenda
  English
   |  Français |  Nederlands

  Q&A on proposed resolutions / Note explicative sur les propositions de décision / Toelichting bij de voorstellen van besluit.
  English
   |  Français |  Nederlands

  Form for proxy/Formulaire de procuration/Volmacht formulier
  English
   |  Français |  Nederlands

  Form for vote by correspondance/Formulaire de vote par correspondance/Formulier voor stemming per brief
  English
   |  Français |  Nederlands

  Statutory Accounts/Comptes annuels statutaires/ Enkelvoudige jaarrekeningen
  English
   |  Français |  Nederlands

  Board Report/Rapport du Conseil d'Administration/Verslag van de Raad van Bestuur
  English
   |  Français |  Nederlands

  Report PwC/Rapport PwC/Verslag PwC
  English
   |  Français |  Nederlands

  Remuneration Report/Rapport de rémunération/Vergoedingsverslag
  English
   |  Français |  Nederlands

  Works Council (Art. 554 CC)/Conseil d'Entreprise (Art. 554 C.Soc.)/Ondernemingsraad (Art. 554 W.Venn.)
  Français
   |  Nederlands

2014
 • Annual Shareholders' Meeting of April 30, 2014

  Number of outstanding shares on 28 March 2014/Nombre total d'actions et droits de vote au 28 mars 2014/Totaal aantal aandelen en stemrechten op 28 maart 2014 : 1.607.882.054

  Minutes Shareholders Meeting/PV Assemblée Générale/PV Algemene Vergadering
  English
   |  Français |  Nederlands

  Agenda
  English
   |  Français |  Nederlands

  Form for proxy/Formulaire de procuration/Volmacht formulier
  English
   |  Français |  Nederlands

  Form for vote by correspondance/Formulaire de vote par correspondance/Formulier voor stemming per brief
  English
   |  Français |  Nederlands

  Special report of the Board of Directors relating to the authorized capital/Rapport spécial du Conseil d'Administration concernant le capital autorisé/Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot het toegestane kapitaal
  English
   |  Français |  Nederlands

  Statutory Accounts/Comptes annuels statutaires/ Enkelvoudige jaarrekeningen
  English
   |  Français |  Nederlands

  Board Report/Rapport du Conseil d'Administration/Verslag van de Raad van Bestuur
  English
   |  Français |  Nederlands

  Report PwC/Rapport PwC/Verslag PwC
  English
   |  Français |  Nederlands

  Remuneration Report/Rapport de rémunération/Vergoedingsverslag
  English
   |  Français |  Nederlands

  Works Council (Art. 554 CC)/Conseil d'Entreprise (Art. 554 C.Soc.)/Ondernemingsraad (Art. 554 W.Venn.)
  Français
   |  Nederlands

2013
2012
2011
2010
2009